ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ

Μελεγρίνος Ν. ΕμμανουήλΕξειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο

Ο δικηγόρος Μελεγρίνος Ν. Εμμανουήλ διατηρεί δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης. Αναλαμβάνει υποθέσεις που αναφέρονται σε όλους τους τομείς του ιδιωτικού δικαίου (αστικού, εργατικού & εμπορικού δικαίου), διαθέτοντας ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ στο Εμπορικό Δίκαιο. Συγκεκριμένα, ειδικεύεται στο εταιρικό δίκαιο (σύσταση και συγχώνευση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών - συγχωνεύσεις εταιρειών - μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων), στο δίκαιο βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, στο δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων και στο ευρωπαϊκό δίκαιο των επιχειρήσεων (σύσταση και εκπροσώπηση αλλοδαπών εταιρειών).

​Για κάθε άλλο νομικό ζήτημα, ο Μελεγρίνος Εμμανουήλ συνεργάζεται με εξειδικευμένους συνεργάτες – δικηγόρους και συμβολαιογράφους, ενώ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προληπτική – συμβουλευτική δικηγορία, παρέχοντας έγκυρες νομικές συμβουλές.

Το δικηγορικό γραφείο του κ. Μελεγρίνου, στη Θεσσαλονίκη, παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, όπως:

- Ρύθμιση υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Τραπεζικό Δίκαιο & Τραπεζικές Συμβάσεις- Οικογενειακό Δίκαιο- Δίκαιο Ακινήτων - Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου - Κτηματολογικό Δίκαιο- Θέματα Ενοχικού Δικαίου - Αγωγές αδικοπραξίας & Αποζημίωσης- Μισθωτικές Διαφορές- Διαταγές Πληρωμής - Ανακοπές- Κληρονομικό Δίκαιο - Δίκαιο Αλλοδαπών- Εμπορικό Δίκαιο- Δίκαιο εμπορικών / τραπεζικών συμβάσεων- Εταιρικό Δίκαιο- Διεθνές Εμπορικό - Εταιρικό Δίκαιο- Πτωχευτικό Δίκαιο- Δίκαιο Αξιογράφων - Δίκαιο Επιταγών- Δίκαιο Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας- Δίκαιο Ανταγωνισμού- Ασφαλιστικό Δίκαιο

Επισκεφθείτε το δικηγόρο Εμμανουήλ Μελεγρίνο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για τη βέλτιστη δυνατή διεκπεραίωση των υποθέσεών σας. Η άρτια επιστημονική του κατάρτιση, ο άψογος επαγγελματισμός και η εμπειρία του εγγυώνται την παροχή πολύμορφών νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και το επιτυχές νομικό αποτέλεσμα.