ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ

Μελεγρίνος Ν. Εμμανουήλ
Εξειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο


Ο δικηγόρος Μελεγρίνος Ν. Εμμανουήλ διατηρεί δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης. Αναλαμβάνει υποθέσεις που αναφέρονται σε όλους τους τομείς του ιδιωτικού δικαίου (αστικού, εργατικού & εμπορικού δικαίου), διαθέτοντας ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ στο Εμπορικό Δίκαιο. Συγκεκριμένα, ειδικεύεται στο εταιρικό δίκαιο (σύσταση και συγχώνευση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών - συγχωνεύσεις εταιρειών - μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων), στο δίκαιο βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, στο δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων και στο ευρωπαϊκό δίκαιο των επιχειρήσεων (σύσταση και εκπροσώπηση αλλοδαπών εταιρειών).

​Για κάθε άλλο νομικό ζήτημα, ο Μελεγρίνος Εμμανουήλ συνεργάζεται με εξειδικευμένους συνεργάτες – δικηγόρους και συμβολαιογράφους, ενώ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προληπτική – συμβουλευτική δικηγορία, παρέχοντας έγκυρες νομικές συμβουλές.
Το δικηγορικό γραφείο του κ. Μελεγρίνου, στη Θεσσαλονίκη, παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, όπως:

- Ρύθμιση υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Τραπεζικό Δίκαιο & Τραπεζικές Συμβάσεις
- Οικογενειακό Δίκαιο
- Δίκαιο Ακινήτων - Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου - Κτηματολογικό Δίκαιο
- Θέματα Ενοχικού Δικαίου - Αγωγές αδικοπραξίας & Αποζημίωσης
- Μισθωτικές Διαφορές
- Διαταγές Πληρωμής - Ανακοπές
- Κληρονομικό Δίκαιο 
- Δίκαιο Αλλοδαπών
- Εμπορικό Δίκαιο
- Δίκαιο εμπορικών / τραπεζικών συμβάσεων
- Εταιρικό Δίκαιο
- Διεθνές Εμπορικό - Εταιρικό Δίκαιο
- Πτωχευτικό Δίκαιο
- Δίκαιο Αξιογράφων - Δίκαιο Επιταγών
- Δίκαιο Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
- Δίκαιο Ανταγωνισμού
- Ασφαλιστικό Δίκαιο
Επισκεφθείτε το δικηγόρο Εμμανουήλ Μελεγρίνο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για τη βέλτιστη δυνατή διεκπεραίωση των υποθέσεών σας. Η άρτια επιστημονική του κατάρτιση, ο άψογος επαγγελματισμός και η εμπειρία του εγγυώνται την παροχή πολύμορφών νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και το επιτυχές νομικό αποτέλεσμα.